KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Technický dozor investora (TDI)

  • dozor nad kvalitou díla
  • dozor finančního čerpání rozpočtu stavby
  • dozor správnosti realizace a technologických postupů
  • kontrola vedení stavebního deníku
  • dohled nad harmonogramem výstavby
  • přejímky jednotlivých části stavby
  • zajištění celkové přejímky stavby
  • a další