KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Rozpočty a kalkulace staveb

  • komplexní ocenění stavebního díla
  • kalkulace vad a poruch staveb
  • kalkulace jednotlivých činností výstavby
  • analýza nákladů stavby
  • materiálové kalkulace
  • kalkulace pracovních výkonů
  • ekonomické kalkulace developerských projektů
  • vyhodnocení nákladů na provoz budovy
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby či dílčích činností