KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

  • vypracování autorizovaného průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a 318/2012 podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  • PENB vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh/(m2.rok)
  • PENB je dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. 
  • od 1.1.2013 je nutno předložit Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo jejím pronájmu a dále pak zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.