KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Projektové řízení a realizace

Komplexní řízení projektu výstavby, realizace staveb:

  • project management neboli projektové řízení - řízení projektu výstavby, zastupování investora ve všech etapách výstavby
  • construction management neboli stavební management - řízení projektu výstavby bez generálního dodavatele 
  • vedení stavby je vždy zajištěno autorizovanou osobou
  • harmonogram stavby - časový a technologický plán výstavby ve všech jejích etapách
  • kontrola splnění podmínek stavebního povolení a BOZP
  • výběrové řízení na subdodavatele
  • koordinace a řízení činnosti stavby
  • komunikace s orgány státní správy
  • zajištění kolaudace stavby
  • pravidelné reporty investorovi