KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Projektová dokumentace stavby

 • návrh / studie stavby / vizualizace
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • zajištění stavebního povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • projektová dokumentace architektonicko-stavebního řešení
 • projektová dokumentace konstrukčního řešení - statika
 • projektová dokumentace elektroinstalací
 • projektová dokumentace VZT
 • projektová dokumentace ZTI
 • podklady / dokumentace pro výběr dodavatele / zhotovitele stavby