KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

Pracovní tým

Ing. Marek Sklenář, MBA

Vystudoval magisterský studijní program Soudní inženýrství na VUT v Brně, obor realitní inženýrství. Ekonomické vzdělání získal na provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně. Od roku 1998 pracuje v pozemním stavitelství a prošel pozicemi od mistra, stavbyvedoucího, vedoucího projektu až vedoucího výroby. Je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby. Marek Sklenář má mnoho praktických zkušeností s rekonstrukcemi či novou výstavbou rodinných a bytových domů, polyfunkčních objektů, zdravotnických zařízení a průmyslových staveb.

Ing. Martin Vychopeň

Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně, obor ekonomika a řízení staveb, je autorizovaným inženýrem ČKAIT oboru pozemní stavby. Ve stavebnictví pracuje od roku 2003. Svou praxi zahájil na pozici přípravář-rozpočtář monolitických konstrukcí, dále působil jako stavební manažer na výstavbě velkých obchodních center v Praze a Liberci a v posledních letech jako vedoucí technického oddělení ve společnosti zabývající se výstavbou ocelových konstrukcí, fasád a střech. Komplexní zkušenosti ve stavebnictví – projektování, řízení staveb, technický dozor, ekonomika staveb.

Ing. Libor Vavrečka - projektant

Vystudoval stavební fakultu na VŠB-TU Ostrava, obory Průmyslové a pozemní stavitelství a Městské inženýrství a stavitelství. Je autorizovaným technikem ČKAIT oboru pozemní stavby. Ve stavebnictví má dlouholetou praxi jako stavbyvedoucí i jako projektant pozemních staveb. Má bohaté zkušenosti se zakládáním staveb, skeletovými systémy, monolitickými konstrukcemi, inženýrskými sítěmi a celkovou kompletaci stavebních děl.
Veškeré zkušenosti nabyté při realizaci uplatňuje při přípravě projektových dokumentací a jejich součástí.