KONTAKTY

Ing. Martin Vychopeň
tel.: 736 159 759
Ing. Marek Sklenář, MBA
tel.: 733 530 101
Obecné dotazy

VS Brno - Smysl naší práce

  • pracujeme jako nezávislé sdružení autorizovaných osob s rozsáhlými zkušenostmi ve stavebnictví. Smyslem je nabídnout klientovi maximální efektivitu a užitek při řešení jeho záměru či problému. Dosahujeme toho tím, že se na projekty díváme komplexně, známe jednotlivé funkce procesu výstavby, jejich návaznosti či přesahy.
  • jde nám vždy o to, aby zákazník jasně věděl, jak se tvoří cena jeho nemovitosti ve vztahu k technickým požadavkům díla, jakou kvalitu může požadovat dle daných materiálových či technologických řešení.
  • klientovi transparentně a zřetelně ukážeme, jak proces výstavby probíhá, odhalíme jeho rizika (ať už právní či technická), zajistíme soulad s platnou legislativou a požadavky daného prostředí místní samosprávy.
  • při samotné realizaci stavebního záměru dohlédneme na striktní dodržení projektovaných technologií pomocí propracovaného systému zkušebního a kontrolního plánu a jednoznačně tak zmapujeme veškeré kroky výstavby. Výsledkem je pak kvalitní stavební dílo s maximální užitnou hodnotou a prodlouženou životností, čímž dochází k výrazné úspoře budoucích nákladů na provoz, údržbu a budoucí obnovu nemovitosti.
  • každý stavební záměr je individuální, a proto by nebylo správné stanovat jednotný ceník za naše služby. Vždy tedy záleží na individuální dohodě dle Vašich požadavků. První konzultace je vždy zdarma.